5 årsager til, at relationer er vigtigere end evner

En nyligt offentliggjort undersøgelse i Nature Scientific Reports og www.arbejdsmiljoviden.dk slår fast, at den vigtigste forudsætning for et team succes er, at medlemmerne har stærke relationer til hinanden. Det er faktisk vigtigere end den viden og det netværk, som de enkelte teammedlemmer har.

Da det var meget overraskende for forskerne, tager vi den lige med syvtommersøm: Relationerne blandt teamets medlemmer er vigtigere end deres individuelle viden og evner.

Store videnskabelige undersøgelser er gode til at fokusere på noget helt bestemt, og derfor kan de selvfølgelig kun konkludere på det, de har undersøgt. Derfor udtaler de også: ”Vores undersøgelse viser, at de stærkeste forbindelser er vigtige, men vi har endnu ikke afklaret de underliggende mekanismer. Vi ved ikke præcis, hvorfor de stærke forbindelser er så vigtige”.

Da jeg ikke laver store videnskabelige undersøgelser, vil jeg gerne tillade mig at komme med mine bud på, hvorfor relationerne betyder så meget. Det følgende er baseret på viden om social kapital, som flere og flere virksomheder heldigvis har fået øjnene op for.

Inden jeg går til de fem punkter, vil jeg lige slå fast, at der er tale om ægte gode relationer – ikke relationer uden konflikter, hvor vi sammen spiller et skuespil, der handler om, at alt er i skønneste orden.

1: Gode relationer skaber tillid

Hvis der skal opstå tillid, kræver det, at et menneske er villigt til at risikere noget overfor et andet menneske. Det, man også kunne kalde en risikofyldt forud-ydelse. Hvis jeg låner dig 100 kroner, har jeg taget en chance, men når jeg får dem tilbage, har jeg tillid til dig. Det var dog aldrig sket, hvis jeg ikke havde taget chancen. Når et team skal komme frem til et resultat, kræver det ofte, at man fx indrømmer

  • At der er noget, man ikke ved
  • At man har sagt noget forkert
  • At man tager chancen og prøver noget nyt osv.

Det kan også være, at man tør lade en anden løse en opgave, som man ikke er sikker på, at vedkommende har helt styr på.

Alt dette er at lægge sin usikkerhed i andres hænder, og de kan udnytte den eller imødekomme den. Projektarbejde vinder stadig mere og mere frem, og projekter er oftest kendetegnet ved, at intet individ ved, hvordan opgaven skal løses optimalt, så et team skal løse udfordringen. Opgaven kan således kun løses, hvis medlemmerne i teamet tør tage chancer, og det gør man selvfølgelig helst, hvis man har en god relation til de andre.

2: Gode relationer sparer tid og ressourcer

Når tilliden er skabt på grund af de gode relationer, er det hele ganske enkelt meget lettere. Med tillid til andre, behøver jeg ikke konstant tænke over

  • Om de andre taler sandt
  • Om de ved, hvad de taler om
  • Om de bare prøver at få mere magt
  • Om de har bagtanker osv.

I et team kan man blive helt fastlåst, hvis ingen stoler på hinanden, og så varer alle møder tre gange så lang tid med et langt dårligere udbytte. Fokus ligger ikke på at løse opgaven, men at diskutere, sladre og kæmpe.

3: Gode relationer mindsker misforståelser

Når vi er et team og relationerne er i top, så har vi lyst til at spørge ind, udfordre og som nævnt udstille vores egen tvivl – på et fagligt og meningsfuldt plan. Misforståelser opstår især, når der bliver kommunikeret for lidt, eller når kommunikationen hele tiden handler om noget andet.

Faren er selvfølgelig, at der kan være for mange indforståede ting i gruppen, hvor man tror, at alle har forstået, hvad der bliver sagt og gjort, fordi man kender hinanden. Men selv sølvbryllupsægtepar kan jo hele tiden lære noget nyt om hinanden og ikke mindst afdække nye perspektiver.

4: Gode relationer skaber retfærdighed

Retfærdighed er et af nøglebegreberne i social kapital. Vi kan fx mærke oplevelsen af retfærdighed på jobbet, når vi ligger i sengen om aftenen og stirrer i loftet.

Det er i hvert fald her, tankerne om uretfærdighed ofte bliver helt tydelige. Føler man sig udnyttet? Er det Torben, der får alle de fede opgaver? Lytter de andre mindre til mig?

Når relationerne er gode, bliver følelsen af retfærdighed også derefter. Man kan tale med de andre om, hvorvidt arbejdsdagen forløber retfærdigt og gøre noget ved det, når den ikke gør det.

5: Gode relationer skaber en god stemning

Måske er dette punkt det vigtigste. Vi kan være så formelle på jobbet og udadtil vise, at det handler om faglige kvalifikationer, formaliteter og status. Men i bund og grund frigiver det en masse energi og glæde, når vi har det godt med de mennesker, vi bruger tiden sammen med.

Er arbejdsdagen plaget af dårlige relationer, så fylder det tankerne på vej hjem. Det er det første, vi taler med vores partner om, og det er den største årsag til, at vi ikke glæder os til at stå op næste dag.

Omvendt så kan selv de hårdeste tider og dage stadig få os til at springe ud af senge, hvis vi ved, at vi skal hen på jobbet og være sammen med dejlige mennesker. Det betyder noget for energien, humøret og selvfølgelig også resultaterne af vores fælles indsats.

Alle kan bidrage

Da de gode relationer er det vigtigste, betyder det så også, at alle kan bidrage med det væsentligste. Mange holder sig tilbage, fordi de tænker, at de andre er bedre, dygtigere eller klogere. Det er folk i hvert fald som regel, når jeg er i et team. Men jeg kan bidrage med at skabe den gode stemning og de gode relationer, så alles evner kan blive inddraget. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage.

Skriv en kommentar