Få flere frivillige del III: De introverte og de særligt sensitive

Måske skræmmer du en masse potentielle frivillige væk uden at vide det. I Danmark er der ca. 1 million introverte og ca. 1 million særligt sensitive. Der vil selvfølgelig være nogle, der er begge dele, men det er mange mennesker (skrevet på beskedent jysk).

Når vi henvender os til folk vidt og bredt, fordi vi gerne vil have flere frivillige, er det svært at tage hensyn til de, der ikke er som alle andre. Men det kan betale sig. For begge prædikater dækker over potentialer og ikke handicaps.

De introverte

Når man er introvert betyder det kort sagt, at man taber energi ved at være sammen med andre mennesker. Ordet er sammensat af intro = indad og vert = vendt. Det er ikke, fordi man er menneskesky eller genert, man har bare brug for at lade batterierne op med input- og menneskefrie pauser af og til. Frivilligt arbejde bliver ofte forbundet med, at man skal ud og handle på noget sammen med en masse andre mennesker. Da arbejdet ikke er forbundet med pauseregler eller frikvarterer, får det nogle introverte til at holde sig helt væk.

Det er en skam, for selvfølgelig har de mindst lige så meget brug for at gøre noget for andre, som ekstroverte og de, der er en blanding af begge dele. Men at overveje at blive frivillig er som at befinde sig på en hjemmeside: Man leder altid efter en undskylding til at komme væk. Og når man er introvert, kan det være en meget god undskyldning at holde sig væk, hvis det ikke ser ud til, at der kan blive taget hensyn til introvertes særlige behov.

Derfor kan du som søger efter frivillige kræfter vise, at du tager hensyn til behovene. Du kan fx skrive, hvornår der er mulighed for pauser, at man kan undgå at skulle stå på gaden og henvende sig til fremmede mennesker eller at man kan lave frivilligt arbejde, hvor man er i mindre grupper. Når der fx er generalforsamling, gruppe- eller bestyrelsesmøder kan du gøre noget ekstra for ikke kun at lytte til de, der altid tager ordet og har det fint med det. Du kan fx indlægge tænkepauser, hvor alle lige tænker lidt over et svar, inden ordet gives frit. Husk pauserne i møderne samtidig med at det skal være acceptabelt at sige: ”Jeg har lige brug for at være mig selv i ti minutter”, uden at der skal gøres noget særligt ud af det.

De særligt sensitive

Der er heldigvis ved at komme mere fokus på, at ca. hver femte har de egenskaber, der gør dem særligt sensitive. Tidligere har der været en opfattelse af, at disse mennesker havde dårlige nerver eller var deprimerede. Men sådan er det nemlig ikke.

Særligt sensitive mænd og kvinder er beriget med en evne til at være ekstra fintfølende. Der er enkelt sagt sat en forstærker på deres sanser. De bliver fx mere påvirkede af lyde, stemninger, kaotiske tilstande m.m. I gamle dage havde minearbejdere en kanariefugl med i minen, for når luften blev dårlig, ville kanariefuglen falde om, og så var det med at komme væk. De særligt sensitive er kanariefugle der, hvor de er.

Mange virksomheder ville spare store beløb, hvis de forstod at lytte til de særligt sensitive. Hvis de kan mærke, at noget er galt, så handler det om at reagere på det, for snart vil det sprede sig til de andre medarbejdere. Nogle ledere affejer desværre de særligt senstives udmeldinger som personligt stress eller klynk, og det er dårligt for alle parter.

Som med de introverte kan du også høste fordel ved at tage hensyn til de særligt sensitive. Hvis det er muligt at lave frivilligt arbejde i rolige omgivelser eller selv skabe dem, så sørg for at oplyse om det. For særligt sensitive er det langt mere værd end alle andre frynsegoder. Har du kaotiske opgaver, eller opgaver der kræver, at man agerer i miljøer, hvor man ikke selv har nogen form for kontrol, så sørg for, at man kan vælge dem fra. Og lad være med at opfatte særligt sensitive som asociale eller kedelige, hvis de fx tager tidligt hjem fra en fest for de frivillige. De HAR nydt at være der, men deres sanser er overbelastede, så derfor tager de hjem, hvis de altså har lært at lytte til sig selv og ikke overskrider deres grænser.

Vigtigst af det hele er, at du husker, at de særligt sensitive og de introverte har nogle særlige evner. Det kan fx være evnen til at være nærværende og leve sig ind i andre menneskers situation, hvilket i mange tilfælde er succeskriterier for bestemte former for frivilligt arbejde.

Meld ud

Hvis du selv er særligt sensitiv eller introvert, så lad være med at holde dig tilbage fra frivilligt arbejde. Men sørg for at sikre dig, at du kan få de betingelser, som dine behov kræver. Der skal nok være nogle foreninger eller organisationer, der kan understøtte dette.

Vil du vide mere?

Vil du gerne vide mere om introverte kan du læse bogen: ”Fordelen ved at være inadvendt i en udadvendt verden” af Marti Olsen Laney

Du kan blive klogere på særligt sensitive i bøgerne:

Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” af Ilse Sand. På forfatterens hjemmeside er der også mere viden samt link til en udsendelse på P4, hvor hun fortæller mere om det.

 ”Er du også særligt sensitiv?” af Susanne Møberg. Hendes hjemmeside kan findes her.

Endelig er der også hjemmesiden www.sensitiv.dk

Skriv en kommentar