Giver dit arbejde mening?

Mening kan være roden til meget godt. Oplever du mening i arbejdslivet, stiger din motivation, indlæringskurve, lykkefølelse og dit ejerskab over, hvad du laver. Du bliver med andre ord en ildsjæl.

Men mening er også et meget løst begreb. Netop derfor kan det være svært at vide, om man oplever mening, når man tager på arbejde. Det handler ikke blot om, hvorvidt der er gratis frugt, kage til fødselsdagen eller om arbejdet er sjovt. Forskerne har prøvet i godt og vel 100 år at finde ud af, hvordan ledere kan give medarbejderne følelsen af mening, for så er de også mere produktive. Der er derfor tusindevis af gode bud på, hvordan dette kan ske.

Men her vil jeg fokusere på, hvordan du i første omgang overhovedet ved, om om dit arbejde giver dig mening.

Hvordan føles mening?

Den mest enkle måde at vide, om arbejdet giver én mening er, om man kan mærke meningen. Vi ved som regel, hvordan det føles at være vred, glad, sulten, skuffet osv. Men hvordan føles det helt konkret, når man oplever mening på arbejdet? Her har jeg to bud.

Noget større end mig

For det første handler det om følelsen af være en del af noget større end én selv. Det kan være, at du kan genkende denne følelse, fra når du står på et stadion og synger nationalsang med 30.000 andre, eller når du har givet en donation til ”Danmarksindsamlingen” og føler, at du er en del af et positivt fællesskab.

For mit eget vedkommende arbejder jeg en del med integation. Når jeg føler allermest mening med mit arbejde, er jeg faktisk ikke direkte i gang med selve arbejdet. Højdepunktet er hvert efterår, når der er begivenheden ”Integrationspriserne”. Her samles hundredvis fra branchen og hylder de bedste projekter. Det at sidde i en sal, hvor mange andre arbejdet for det samme som jeg, giver mig en meget direkte følelse af mening. En lignende følelse kan jeg fx også opnå til konferencer og seminarer. Det er følelsen af at sidde i en stor båd, hvor vi alle padler for at komme i en bestemt retning.

Uanset hvilken branche du er i, vil jeg påstå, at det kan lade sig gøre at føle sig som en del af noget større, men derfor er det selvfølgelig ikke sikkert, at du oplever det. Uanset om du gør eller ikke gør, er det den ene indikator på, om dit arbejde giver mening.

Brug for mig

For det andet handler det om følelsen af, at der er brug for mig. Denne følelse kan du fx genkende fra situationer, hvor du har hjulpet nogen, der ikke kan klare sig selv. Det kan være børn eller andre, der har brug for din hjælp.

I arbejdsmæssig sammenhæng handler det især om dagligdagen, hvor det gør en forskel, at netop jeg er mødt op i dag. Mine tanker og mine handlinger kan bruges til noget, og jeg er savnet, hvis jeg er væk i mere end bare et par dage. Personligt er jeg den type, der godt kan lide at være med til at indsamle erfaringer og indtryk fra omverdenen og så tilpasse dem til det arbejde, jeg laver – med mine kollegers og leders accept. Når mine idéer baseret på inspiration udefra bliver implementeret i hverdagen, føler jeg i høj grad, at der er brug for mig. For kom jeg ikke med den inspiration, var det ikke blevet til en del af vores fælles hverdag.  

Hvis jeg skulle fortsætte i skibs-metaforen, handler denne følelse om, at skibet med alle om bord ikke når frem til sin destination, hvis jeg ikke padler til. Det var så den anden indikator.

Oplever du den ene eller gerne begge af de to nævnte følelser, kan du derfor konkludere, at dit arbejde giver mening. Jo oftere du føler det, jo bedre er det selvfølgelig. Men igen er det ikke noget, du behøver at skulle føle hver dag.

Hvad nu, hvis jeg ikke oplever mening?

Hvis du hverken oplever at være en del af noget større, eller at der er brug for dig, har du en udfordring. For det kan gå ud over din trivsel, motivation, præstationer osv. Det kan endda medføre det modsatte.

Men det behøver ikke at betyde, at du har et meningsløst liv, som nogen måske vil tro. Ganske vist ligger mere og mere af vores identitet i vores arbejde, men oplevelsen af mening kan du også høste i fritidslivet. Det kan være i forhold til din familie, dine hobbyer eller dit frivillige arbejde. For mange er arbejdet jo også bare en måde at tjene til det, der egentligt giver én mening. Oplever du meget mening i dit fritidsliv, kan det også have stor og positiv indvirkning på din motivation og trivsel på jobbet.

Derfor kan du dels sætte ind i forhold til dit arbejde og prøve at finde ud af, hvordan du kan blive en del af noget større, og / eller hvordan der i højere grad kan blive brug for netop dig. Det kan selvfølgelig gøres i samarbejde med din leder. Dog skal jeg ikke lægge skjul på, at for nogen er det bare ikke muligt, og derfor kan fritidslivet så være din meningsmæssige redning – udover at skifte arbejde.

Skriv en kommentar