Hvad er din livsfilosofi?

Husk at du kan hente en gratis version af “Ildsjælenes bog” her.

Det er godt nok noget af et spørgsmål at stille folk i en travl hverdag. Men jeg stiller det, fordi det er vigtigt.

Mange går igennem alt for mange års frustration og meningsløshed, fordi de bare lader deres værdier svæve i det uvisse. Problemet er, at hvis man ikke er klar over ens værdier, hvordan ved man så, om man gør noget, der er værdifuldt? Hvis du læser dette blogindlæg færdigt, vil du kort sagt få redskaber til at få et mere meningsfuldt liv.

Man kan dele en livsfilosofi op i tre spørgsmål:

  • Hvad er virkeligheden?
  • Hvem er jeg og hvordan er jeg?
  • Hvad skal jeg gøre med mit liv?

Hvad er virkeligheden?

Egentlig ved vi det godt allesammen. Alle ser verden med forskellige briller. Nogle ser den gennem en bestemt religion, andre gennem ateismen, nogle ser den som god, andre som ond, nogle som meningsløs, andre som meningsfuld. Det kommer fx til udtryk, når vi bruger sætninger såsom: ”Det er Guds vilje”, ”der er mere mellem himmel og jord” eller ”alt der kan gå galt, vil gå galt”.

Fælles for os alle er, at det er rent faktisk noget, vi vælger at gøre. Vores opdragelse spiller naturligvis en vigtig rolle, men som voksne mennesker, kan vi selv vælge vores virkelighedsopfattelse. At være bevidst om dette valg har en stor betydning for vores hverdag, hvor det blandt andet spiller en stor rolle i vores kommunikation med hinanden.

Ofte kan vi jo nærmest komme op at skændes, selvom vi er fuldstændigt enige om den konkrete sag. Vi har bare forskellige måder at se virkeligheden på; forskellige meninger om, hvad der godt, og hvad der er skidt. Problemet sker, når vi forveksler vores virkelighedsopfattelse med virkeligheden og glemmer, at der er andre briller, man kan tage på. Dette problem kan du løse ved i første omgang at gøre dig bevidst om, hvordan du rent faktisk opfatter virkeligheden. I anden omgang kan du så øve dig i at gøre det klart for andre, hvordan du ser verden. Endelig kan du i tredje omgang sætte dig ind i, hvordan andre ser verden.

Hvem er jeg, og hvordan er jeg?

Spørgsmålet ”hvem er jeg” er et eksistentielt spørgsmål. Men du behøver ikke sætte dig ind i Søren Kierkegaard eller Jean Paul Sartre for at kunne svare på det. Det er vigtigt at tænke over, fordi det styrer mange af dine valg. Mener du fx, at du har en sjæl, et liv efter døden, at du er styret af dine handlinger i fortiden, at du kan få ting til at ske med tankens kraft?

Jeg mener fx, at alle mennesker har en indre ildsjæl – et ønske om at være noget meningsfuldt for sig selv og for andre mennesker. Jeg mener, at vi generelt hellere vil give en modtage, og at vi er mest motiveret, når vi oplever et kald. Når jeg er bevidst om det, kan jeg gøre handlinger, der er med til at skabe et meningsfuldt liv for mig. Det er blandt andet derfor, jeg bruger så meget tid på ildsjæle. Jeg har egentligt altid haft disse holdninger, men det var først, da jeg blev bevidst om dem, at jeg kunne gøre noget ved det. På den måde føler jeg, at jeg gør en forskel.

Hvordan er jeg er et psykologisk spørgsmål. Størstedelen af alle kurser, konferencer og seminarer indenfor personlig udvikling beskæftiger sig med dette spørgsmål. Det handler nemlig om, hvad der er dine stærke og svage sider, og hvordan du kan bruge dem bedst muligt – fx i forhold til dit arbejdsliv.

Jeg er fx meget auditivt orienteret. Det vil sige, at jeg lærer bedst gennem at høre. Jeg har aldrig brugt et notat fra skolen, gymnasiet, universitetet eller fra foredrag generelt. Jeg er faktisk holdt helt op med at tage notater, da jeg ved, at jeg husker det, jeg har hørt. Men det kan give mig en svaghed i forhold til mails, brev osv. for dem har jeg kun sanset visuelt. Derudover er jeg meget udadvendt og har derfor brug for at nå ud til andre mennesker og tilbringe tid i inspirerende forsamlinger. Derfor deltager jeg i mange konferencer og holder foredrag. Igen: Hvis jeg ikke var bevidst om disse sider af mig selv, kunne jeg ikke dyrke dem og dermed blive mere… ja… lykkelig.

Hvad skal jeg gøre med mit liv?

Dette sidste spørgsmål handler om dine kerneværdier. Hvad er det gode liv for dig, og hvad skal du gøre for at opnå det? Nogle kerneværdier er fx familien, frihed, økonomisk tryghed, glæden ved at give osv. I denne globaliserede verden er det en fordel at have flere kerneværdier. Hvis du kun har én kerneværdi, er det en form for fundamentalisme. Man kunne også sige, at så har du kun én tangent at spille på, og så bliver det en meget ensformig melodi.

Jeg vil gerne nævne to af mine kerneværdier for at illustrere, hvad jeg mener. Den første er engagement. Det er helt centralt for mig, at jeg ikke er ligeglad – at jeg involverer mig i mine omgivelser. En anden kerneværdi er arbejdsglæde, for jeg mener, at vi alle bør bruge vores liv på noget, der basalt set gør os glade.

Men hvis jeg kun havde disse to som mine kerneværdier, vil jeg får et hårdt liv, hvis jeg fx ikke kunne involvere mig eller periodevis ikke oplevede glæde ved mit arbejde. Derfor sørger jeg for at have mange andre tangenter at spille på. Endelig prøver jeg altid at udfordre mig selv ved at sætte mig ind i andres kerneværdier, hvilket blandt andet gør mig meget klogere på mig selv.

Mest af alt fokuserer jeg dog på at dyrke mine kerneværdier, da de giver mig et meningsfuldt liv.

Jeg håber, at jeg nu har givet dig motivation og redskaber til at blive bevidst om din egen livsfilosofi og bruge den aktivt. Derfor kan jeg kun opfordre dig til at tænke over de tre spørgsmål:

  • Hvad er virkeligheden?
  • Hvem er jeg og hvordan er jeg?
  • Hvad skal jeg gøre med mit liv?

Rigtig god fornøjelse!

Den teoretiske del af blogindlægget er baseret på denne fremragende artikel af Alex Riel, som er Cand. mag. i filosofi / psykologi. Den er noget tungere at læse end dette blogindlæg, men kan bestemt anbefales.

Har du ikke hentet gratisversionen af “Ildsjælenes bog” endnu? Du kan stadig nå det ved at klikke her.

Skriv en kommentar