Kaldet – det oversete ledelsesbegreb?

Nu er jeg igen blevet bekræftet i, at det at være en ildsjæl i høj grad er forbundet med vores arbejdsliv og ikke alene dækker over det frivilige Danmark. Og det vil jeg selvfølgelig gerne dele med dig.

Kristeligt dagblad har i dag en fremragende artikel baseret på en rundspørge foredraget af YouGov Zapara og og Kristeligt Dagblad.

Undersøgelsen viser, at 29 procent af de 1007 adspurgte betragter deres arbejde som et kald. Derduover blev der også spurgt ind til, hvor vigtigt det er, at vi gavner andre med vores arbejde. Her svarede hver anden, at det “i høj grad” eller i “meget høj grad” er vigtigt. Og tendensen er veldokumenteret og stigende.

Det er i høj grad vand på ildsjælenes mølle.

Jeg definerer i “ildsjælenes bog” begrebet ildsjæl som bestående af de tre elementer:

  • At give
  • Entusiasme
  • Kald

Og den nævnte undersøgelse forholder sig således til to af elementerne (“at give” og “kald”). Jeg er meget glad for, at det tydeliggøres, at man sagtens kan være en ildsjæl i sit arbejde, hvis forudsætningerne er til stede. Når jeg kommer omkring til foredrag og konferencer, udvikler det sig ofte til en debat om, at ildsjæle kun er de, der arbejder frivilligt. Jeg synes, at det er et problem, for det kan hæmme mange i at udvikle den indre ildsjæl, hvis de ikke laver frivilligt arbejde.

Da jeg i sin tid interviewede Jørgen Poulsen om hans tid som Generalsekretær i Røde Kors, sagde han, at der ingen forskel var på de 1000 ansatte og de 10.000 frivillige. Ilden var den samme. Nogle gange var han ikke altid klar over, om han havde talt med en ansat eller en frivillig. De havde nemlig det samme kald.

Det er også en vigtig pointe i forhold til ledelse. For er de danske ledere klar over, at hver tredje af deres medarbejdere ser jobbet som et kald? Hvad gør de for at understøtte denne helt gennemgribende motivationsfaktor? Og hvad gør de, der muligvis kan slukke denne ild – tilsigtet eller utilsigtet? Eller kort sagt: Hvordan skaber arbejdspladsen ildsjæle? (Det kommer jeg også omkring i nævnte bog).

Artiklen “Mange ser deres job et kald”, som også er baseret på interviews med relevante forskere, er skrevet af journalist Line Vaaben og kan læses her.

Skriv en kommentar