Kloden drejer – og hvad gør du?

Du kan opnå dine mål i livet. Men det er måske ikke på den måde, du tror.

Mange coaches og foredragsholdere vil fortælle dig, at det handler om at definere målet og så arbejde 100 procent for det. De siger, at du skal glemme de personer, der ikke kan hjælpe dig i den retning, og at du ikke skal bruge tid på andet end at nå målet.

Det er noget sludder.

For kloden drejer, som Gry sang. Verden ændrer sig. Du ændrer dig. Dine mål ændrer sig. Kaos hersker. I stedet for at have fokus på et mål langt ude i fremtiden, vil jeg anbefale dig at have fokus på at holde gang i din ildsjæl. For opskriften på at være en ildsjæl er også opskriften på at leve i kaos. Det handler om at give, være entusiastisk og finde sit kald. (Opskriften kan du høre mere om i min video-sektion.)

En beslutnings-stige

Jeg kom til at tænke på dette den anden dag. Udgangspunktet var en glædelig begivenhed. Jeg regnede pludseligt ud, at salget af ”Ildsjælenes bog” nu har overstiget alle de udgifter jeg har haft ved at lave hjemmeside, webshop, grafikere, få trykt hele første oplag af bogen og meget mere. Så nu står jeg med en masse gode oplevelser og endnu flere muligheder for at realisere mine drømme, uden at det har kostet mig noget. Nu begynder jeg endda at tjene på det.

Men jeg kom til at tænke på, hvordan jeg har opnået dette mål. Det har nemlig ikke været sådan, at jeg har sat mig målet, lavet en handleplan og så fulgt den. Jeg har i stedet taget min egen medicin og holdt gang i ildsjælen og brugt den i de muligheder, der nu opstod. Der er også flere afgørende faktorer, som fandt sted, inden jeg overhovedet begyndte at tænke på ildsjæle og på at skrive en bog. Lad mig illustrere forløbet ved at lave en form for ”beslutnings-stige”. Det er det forløb, der leder frem til, at jeg har medvirket i seks udsendelser på P1s radioprogram Vita. (Du kan finde dem i presse-sektionen). Det er nemlig især min medvirken i programmerne, der har ført til det gode salg.

Jeg gør det på den måde, at jeg går tilbage i tiden og dermed viser, hvilke tilfældige trin, der har ledt frem til målet.

  • Jeg medvirker i seks udsendelser i Vita, fordi:
  • Jeg besluttede mig for at give så meget info om bogen som muligt. Det kan jeg, fordi:
  • Jeg sendte en gratis bog til værten, da hun bad om det. Hun kontaktede mig, fordi:
  • Jeg havde sendt hende en mail, fordi:
  • Jeg havde fået anbefalet at kontakte programmet, fordi:
  • Jeg fik gratis hjælp af en anden journalist. Den gav hun mig, fordi:
  • Jeg havde netværket med hende og mødt op til hendes egen bogreception. Den blev jeg inviteret til fordi:
  • Jeg to år tidligere havde havde hende som taler på en konference, fordi
  • Jeg mente, at konferencen skulle have et anderledes input, fordi
  • Jeg gerne ville give noget ekstra til konferencedeltagerne, da jeg mente at programmet var for ensporet (selvom det var det, deltagerne ønskede).

Åbenbaringen for mig, da jeg tegnede denne ”stige” af valg og begivenheder, var den manglende sammenhæng . Eller kort sagt kaos. Det virker jo rent tilfældigt, at jeg for to år siden som arrangør af en ingeniør-konference valgte en anderledes taler, og at det så senere skulle betyde, at jeg sælger et pænt antal bøger. Dengang anede jeg jo ikke, at jeg overhovedet ville skrive en bog.

Brug stigen

Og så kom jeg til at tænke på min dagligdag nu. Det vil jo sige, at alt det, jeg gør, kan bruges til noget positivt om måske en måned – eller måske om ti år. Jeg ved bare ikke, hvad det skal bruges til eller hvordan.  Hvis jeg begynder at planlægge alt for meget, at alle mine handlinger skal have et bestemt udfald, så tager jeg ikke hensyn til at kloden drejer. Og så bliver jeg så fokuseret, at jeg ikke griber de muligheder, der opstår.

Hele vejen gennem ”stigen” har jeg i stedet for fokuseret på at give, være entusiastisk og følge mit kald. Det er sammenhængen, og det kan man gøre, uanset hvad der sker.

I ”stigen” starter jeg hvert punkt med at skrive ”jeg”. Og det er helt bevidst. Det er alle valg, som jeg har taget og handlinger, jeg har udført. Prøv at lave en stige, hvor du tager udgangspunkt i noget godt, der er sket dig. Husk at starte sætningerne med ordet ”jeg”, så du holder fokus på, hvad du selv har gjort. Gå tilbage i tiden og se, hvad der førte frem til dette positive resultat.

Måske har du også hele vejen igennem brugt ildsjæleformlen uden at vide det? Så bare tænk på, hvad der kan ske, hvis du nu bruger den mere aktivt.

Rigtig god fornøjelse!

Skriv en kommentar