Michael Beckwith og den falske frihed

HAN er her!

Du kan få rigdom, sundhed og vitalitet for kun 1.500 kroner, hvis du kommer og hører ”en af verdens største life-coaches”, når Michael Beckwith kommer til Danmark d. 14.-15. oktober. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt pengene er givet godt ud, vil jeg hermed gerne komme med mit besyv på det, han står for.

Han er blandt andet blevet kaldt ”Dalai Lama Junior” og er kendt fra selveste ”The Secret” (som jeg her har skrevet min mening om) og ikke mindst Oprah. Større kan man vist ikke blive inden for personlig udvikling. Han er forfatter til en lang række bøger, og du kan købe dig fattig i diverse dvd’er, cd’er og seminarer, han står bag. Men han lover dig jo, at du bliver rig, hvis du vil, så det er jo ikke noget problem med pengene.

I øvrigt har han blandt andet modtaget sin visdom fra et træ, som talte gennem en kvinde, som en mandlig shaman havde forvandlet sig til. Og han vidste, at hans rolle var at udbrede sin tro på nogle universelle love, da en vejrhane drejede mod vinden.

Mit formål med nedenstående linjer

Du aner måske en ironi i ovenstående lovprisninger af ham, og det skyldes, at jeg personligt tager afstand fra hans måde at udbrede sine budskaber på. Jeg mener, at han på dygtig manér udnytter mennesker, som søger mere lykke. Det er noget af en anklage, så derfor er dette blogindlæg nødvendigvis længere end sædvanligt.

Jeg er fuldt ud klar over, at jeg åbner for, at horder af hans tro følgere vil komme efter mig, men jeg kan ganske enkelt ikke se på i tavshed, mens hans besøg i Danmark forløber helt uden kritisk analyse af, hvad han gør.

Jeg kunne lige så godt tage fat på andre, der bruger samme metoder, men hans besøg i Danmark aktualiserer, at det er ham, jeg fokuserer på. Som det også vil fremgå, mener jeg hverken, at han er et dumt eller ondt menneske. Her er det hans metode som inspirator, jeg forholder mig til.

”Spirituel Frigørelse”

Jeg tager mit udgangspunkt i hans bog ”Spirituel Frigørelse”, som blev udgivet i Danmark sidste år.

Der kunne skrives mange afhandlinger, der analyserede paradokserne i bogen, da den blandt andet hævder at have universelle love, som er videnskabeligt og empirisk beviste – dog uden at fremføre en eneste videnskabelig reference. Men det vil jeg ikke fokusere på her, for min hensigt er ikke at modbevise ham, men at gøre det tydeligt, hvad det er, han gør for at overbevise dig. Så må du selv drage konklusionen om, hvorvidt du ønsker denne spirituelle frigørelse.

Jeg vil heller ikke her forholde mig til hans mantra om, at ”tanker bliver til ting”, hvilket jeg har gjort i det nævnte blogindlæg om ”The Secret”.

De syv trin

Jeg har fundet frem til syv trin i hans metode, og de er som følger.

1: Guld og grønne skove

Som i enhver god film, skal der være et anslag, og her er det et løfte. Du får en ”livsmodel, der kan ændre tilværelsen for dem, der er parate til at gøre en indsats”(bogens bagside). Hvis man har fået fat på bogen, fordi man har set diverse videoklip med Michael Beckwith og læst ”The Secret” ved man, at der her tales om penge, sundhed og ubegrænset frihed til at gøre, hvad man vil.

2: Slip din tvivl (og fornuft)

Nu er du i gang med at lytte, for du vil selvfølgelig gerne ændre tilværelsen – ellers opsøger du ikke Beckwith og hans ligesindede. Men for at undgå, at du bruger din hjerne og dine erfaringer alt for meget, skal du lige slippe din tvivl og din fornuft først.

For hvis du bruger fornuften, er det jo ikke så let at få dig til at tro noget helt andet. Det kan fx være noget af det, der kommer senere i bogen, såsom Shamaner og Yogier, der kan gå gennem vægge. Og jeg citerer fra side 28: ”Med total tillid overgiver jeg mig til den vej, ånden fører mig, og oplever den fred, der overgår al forstand”.

3: Tro på mig, for alle giver mig ret

Jeg nævnte, at der ikke er videnskabelige kilder i bogen, men det skorter ikke på referencer til ”de oplyste”, såsom Jesus, Buddha, Dalai Lama, Martin Luther King, Moses, diverse shamaner m.m. Beckwiths ord får dermed den klang, at der her er tale om noget, der går igen i alle former for tænkning, og dermed må det være rigtigt. Men der er tale om et udpluk af mange forskellige former for tænkning, og han plukker efter, hvad der understøtter hans argumenter.

4: Overgiv dig

Nu har du fået interesse, sluppet din tvivl og fået tillid til den, der taler. Så kan du lige så godt bare overgive dig, så man kan starte med at fylde tanker i dig. Overgivelsen er her vigtigt, for det bliver en kontrakt mellem dig og Beckwith. Det vil sige, at hvis du så senere ikke opnår guld og grønne skove, så er det fordi, du ikke har overgivet dig helt, og dermed er det din egen skyld – i hvert fald ikke Beckwiths. Jeg citerer lige igen – her fra side 43: ”Lige her og nu anerkender jeg mig selv som et væsen i stadig udvikling og overgiver mig til åndens berøring og den efterfølgende transformation”. Og fra side 51: ”En ægte vilje til transformation er en invitation til, at det spirituelle lyn kan slå ned…”. Og side 54: ”I taknemmelighed overgiver jeg mig til ånden og dens vejledning i min intention om at blive transformeret”. Du skal ikke bare overgive dig – du skal også være taknemmelig for det.

5: Hav disciplin

Men selv den, der har overgivet sig, kan jo komme i tvivl, og det er jo ikke så godt, hvis man kommer til at bruge sin forstand eller fornuft. Derfor opfordrer Beckwith til, at man har disciplin. ”Men selv om vi ved, at tiden er inde til at opgive en rolle, sker det sommetider, at vi udskyder det, fordi vi lider af ”analytisk lammelse”. Symptomerne er blandt andet anfald af hårdnakket tvivl…” (side 59).

I øvrigt kunne der jo også ske det, at dine følelser spiller ind i forhold til, om du er i færd med noget, som du faktisk ikke har lyst til. Men igen kommer Beckwith til redning, for følelser skal du jo ikke lytte til: ” Gaven ved selvdisciplin er, at den har magt til at bringe dig ud over det midlertidige følelsesmæssige ræsonnement og frem til frihed”. Hvis du bliver skeptisk, er det bare dit dumme ego, der spiller ind.

6: Underkast dig

Efterhånden som bogen skrider frem, handler det mere og mere om pure underkastelse, såsom på side 225: ”Befal mine hænder, hvad de skal gøre. Befal over mit liv, det er her for dig”. Samtidig med, at man læser dette, kan man jo mindes bogens omslag: ”Beckwith lærer os, at indre spirituelt arbejde ikke hviler på religiøsitet og dogmer”. Men hvad hviler det så på? Man læser gang på gang om den evolutionære impuls, der styrer universet samt nogle evigt gyldige love. Og under alt dette er rygdækningen i argumenterne religiøse tekster.

Underkastelsen spiller en vigtig rolle, for hvis du igen ikke oplever, at du får belønningen for alt dit hårde arbejde, skyldes det, at du ikke underkaster dig nok.

7: Den mørke nat inden belønningen

Skulle du på trods af de mange ”argumenter” stadig ikke høste frugten af det hårde spirituelle arbejde, skyldes det, at du oplever ”den mørke nat” (side 251). Denne nat er perioden, hvor du er i tvivl, og den kan være en nat eller flere år. Men husk, at du skal ikke tage tvivlen alvorligt. Du skal bare holde fast i din nye overbevisning og bevare disciplinen dag ud og dag ind, for: ”hvis du mener det alvorligt med ånden, mener den det også alvorligt med dig”(side 254). Igen er retorikken: ”Hvis det ikke virker, er det fordi DU gør det forkert.

Ydermere bliver du truet med den lovede guld og de grønne skove, hvis du ikke holder ud: ”Hvis vi bekæmper denne transformationsproces eller forsøger at kortslutte den, forhindrer det os i at høste dens frugter i hele deres fylde” (side 255).

Verbalrealisme

I bogen ”Psykologi og religiøsitet” fra 1950 analyserede psykologiprofessoren, Gordon W. Allport, fascinationen af den religiøse verden ud fra et psykologisk synspunkt. Her bruger han begrebet ”Verbalrealisme”.

Det handler om, at vi har en primitiv godtroenhed. Den er især tydelig hos børn. Hvis man fortæller et lille barn, at månen er lavet af grøn ost, så tror barnet på det, fordi det virker for barnet, og fordi det ikke kan adskille ord fra kendsgerninger. Når barnet gør sig flere erfaringer, begynder det selvfølgelig at betvivle denne tidligere ”kendsgerning”

Verbalrealismen findes også hos voksne. Men kun inden for områder, ”hvor erfaringen er begrænset, eller hvor den talendes prestige bevirker en næsten hypnotisk underkastelse. Man kan sige, at ”verbalrealisme” optræder, når den som helst optagethed ledsages af en minimal erfaring eller af en udpræget påvirkelighed i forholdet til den talende” (side 110).

Ord alene kan altså blive til virkelighed, hvis vi er påvirkelige nok, og hvis den talende er dygtig.

Beckwith og den falske frihed

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke mener, at Michael Beckwith er et hverken ondt eller dumt menneske. Han vil gerne have os til at være entusiastiske omkring vores liv og vil lære os at give til andre mennesker. Det er også min egen overbevisning. Og så er han i øvrigt en fremragende formidler.

Men for mig knækker tråden der, hvor han lover os, at vi får mere frihed, når vi ”transformerer” os inden for hans love. For jeg mener ikke, at det er frihed, at vi skal forlade vores egen forstand og følelser og underkaste os den forstand og de følelser, han siger, vi skal have. Det er en falsk frihed, og den samme funktion, der gør at folk melder sig ind i en sekt eller lignende.

Jeg mener, at vi netop skal bruge vores egne erfaringer og egne følelser til at tænde den indre ild, der er helt forskellig fra person til person – og altså ikke underlagt nogen bestemt lov.

The answer is me

Jeg har i dette blogindlæg forsøgt at redegøre for min holdning til denne måde at ”inspirere” andre på. Jeg skal slet ikke indlade mig på at anbefale dig, hvad du skal gøre, for jeg tror som skrevet på, at du skal bruge din egen forstand og følelser til at tage beslutninger for dit liv, og hvad du vil bruge 1.500 kroner og to dage på.

Ét af Michael Beckwiths faste udtryk er ”The answer is you!”. Du er selv svaret på alle dine bekymringer og ønsker om en bedre fremtid. Når du oplever noget dårligt såsom kræft eller konkurs, er du stadig svaret på, at det er sket. Du er derfor også svaret på løsningen.

Men det korte af det lange i disse linjer er, at når Michael Beckwith siger: ”The answer is you”, mener han i virkeligheden ”The answer is me”.

Her til sidst vil jeg lade Michel Beckwith selv få ordet:

I Vesten har vi desværre en tradition for at tage – især andre kulturers – dybsindige spirituelle lære og udvande, forherlige og romantisere og kommercialisere den for at tjene penge på den”. (Spirituel Frigørelse, side 98).

Hvis du gerne vil vide mere om ham, er der masser at finde på bl.a. Youtube og hjemmesiden for hans “Agape International Spritual Center”.

Og du er som altid velkommen til at kommentere herunder.

Kommentarer

Knud SAndbæk Nielsen siger:
15. November, 2011 at 11:13

At love en økonomisk fordel til alle er det første der nævnes. Men det er en umulighed. Økonomisk rigdom er betinget af andres økonomiske fattigdom. Økonomisk rigdom vil dige at have flere penge end andre.

Det er som at sige i Radioavisen – til en lille million mennesker – at der er tre biletter tilbage til en forestilling i Operahuset, og at lytterne alle sammen skal skynde sig!

Elsebeth Fogh siger:
6. April, 2012 at 07:32

Først tak for denne mulighed for at debattere et emne der ligger mit hjerte nær. Jeg kunne ikke være mere enig med Michael Beckwick – som jeg ikke har mødt men kun set i filmen The Secret – men som du fremhæver anfører at det er ens eget ansvar (og ikke hans) hvad man får ud af at arbejde med sin personlige udvikling eller metoderne nævnt i filmen

Jeg er selv et levende eksempel på at det kan lade sig gøre at manifestere succes på flere planer og glæder mig over at flere og flere får mulighed for at få kendskab til disse metoder, så man ikke holdes i uvidenhedens mørke. Derfor har jeg stor respekt for de mennesker der står op og deler det der virker for dem. Jeg har ikke brug for videnskabelige beviser. Praktiske virkelighedsnære beviser er mere overbevisende for mig og egne oplevelser er svære at fornægte. De bekræfter kraften i metoderne.

Så er det op til den enkelte at beslutte om man vil handle på det eller ej. Om man vil udfordre komfortzonen og eksperimentere med visualisering og affirmationer eller om hellere vil lade være. Tænk hvis det virker for dig? Er det ikke værd at prøve? Hvad har du at miste? ja det kan være det ikke virker første gang. Men træning gær mester. Og mange års indlæring med hæmmende overbevisninger skal ofte først aflæres.

Og med hensyn til kommentaren til indlægget om at vi ikke alle kan blive rige for så vil andre blive fattige, er det også min personlige erfaring at jo mere man tjener jo mere overskud har man at dele med andre både økonomisk og mentalt. Hvor skal pengene så komme fra spørger du måske? Der hvor de måtte befinde sig lige nu!

Jeg er opdraget med en skyggeoverbevisning om at de fattige kender livets virkelige værdier. Den overbevisning holder desværre mange nede/tilbage. Jeg kan anbefale Deepak Chopras bog 7 spirituelle live for succes som handler om rigdoms bevidsthed på alle planer

God rejse hvilken vej du end måtte vælge

Elsebeth Fogh
Ledelsesrådgiver & Business coach

Knud Sandbæk Nielsen siger:
7. April, 2012 at 20:57

Angående økonomisk rigdom: Det forholder sig rent faktisk sådan, at hvis alle de fattige bliver rige, hedder det inflation. Kun hvis nogle få eller en enkelt bliver rig, falder pengene ikke i værdi.

Det siger jo sig selv. Økonomisk rigdom er mange penge. Hvis alle har mange penge, er der ingen der gider arbejde for småpenge. Derfor bliver alting dyrere, og alle er lige vidt.

Hvis man ikke kan eller vil forstå denne simple logik, må der være religiøse grunde hertil. Dette er ikke ualmindeligt. Det kaldes ideologi, men har alle religionens kendetegn.

Erfaringen, “at jo mere man tjener jo mere overskud har man at dele med andre både økonomisk og mentalt”, er jo netop baseret på en tilværelse med et overskud. dette overskud er relativt, hvis det er økonomisk.

Man kan sagtens forplumre sagen ved at blande mentalt overskud ind i billedet. Men penge er og bliver et udtryk for, at andre skylder dig varer eller tjensteydelser – hvis de netop har stor værdi for disse andre, FORDI DE MANGLER DEM!!! Penge er gæld. Geld på tysk. En pengeseddel er et gældsbevis.

Hvor skal en rig mand købe en stuepige, hvis alle er millionærer, og ikke gider røre en finger? Han må importere fra et fattigt land, ikke? Og hvis der ikke er nogle fattige lande, må han selv rede sin seng, den fattigrøv, ligesom alle andre fattigrøve.

Knud Sandbæk Nielsen siger:
7. April, 2012 at 21:00

Det er da sært at dette altid skal fejes af bordet med en masse afledningsmanøvrer og overspringshandlinger!

Skriv en kommentar