Modalverberne – og dine tanker om dig selv

ER du en KAN’ER, VIL’ER, BØR’ER ELLER SKAL’ER?

Jeg lægger altid mærke til andres brug af modalverber, for det siger en masse om, hvordan de ser på deres eget liv og deres motivation for at handle, som de gør. Det er helt sikkert, at andre også bemærker dem på en eller anden måde, men det er måske ikke så bevidst.

Nå, men hvad er det lige de modalverber (eller mådesudsagnsord) er? Ifølge www.denstoredanske.dk er modalverber en fællesbetegnelse for verberne burde, kunne, måtte, skulle, turde og ville, som ikke selv udtrykker handling, men angiver forudsætninger for hovedverbets handling. Indrømmet det lyder kedeligt, men det kan nogle gange gøre forskellen mellem succes og fiasko. Så der er al mulig grund til at læse videre.

Jeg kan for eksempel sige: ”Jeg skal skrive et blogindlæg” eller ”Jeg vil skrive et blogindlæg”. Der er meget stor forskel på, om det er noget jeg føler, at jeg skal, eller om det er noget, jeg rent faktisk gerne vil. Forskellen vil også være tydelig for læseren. Hvis man læser noget, som afsenderen giver udtryk for, at han bare skal gøre, så daler motivationen for at læse med det samme.

Vi vil gerne være en del af noget, som andre gør, fordi de ikke kan lade være. Prøv for eksempel at tænke på, hvor vigtige modalverberne er i jobansøgninger og –samtaler, når vi i høj grad skal vurderes på vores motivation og drive. Ville du ansætte en person, som sagde, at han søger jobbet, fordi han kan? Nej, vel? Eller en eksamen, hvor en elev siger: ”Så undersøgte vi lidt nærmere omkring borgerkrigen, fordi vi skulle”…

Det er også særdeles vigtige ord i hele den frivillige sektor, hvor lysten skal drive værket. (Ja, netop SKAL). Lad os sige, at vi sammensætter en arbejdsgruppe, der skal lave en sommerfest. Flere deltagere giver udtryk for, at de er med i gruppen, fordi de føler, at de bør være med. Det vil sige, at de føler, at de er med, fordi andre mener, de skal. Ikke fordi de VIL. Hvordan vil arbejdet være i denne gruppe? Jeg er sikker på, at når en deadline nærmer sig, vil de der VIL træde i karakter, og BØR’erne vil træde i baggrunden.

Tænk på at være arbejdsløs i aktivering. Det er selvfølgelig noget man skal, når systemet siger det. Men tænk, hvis man sagde til sig selv: ”Jeg gør det, fordi jeg virkelig vil!”. Så står man ud af sengen om morgenen, fordi man selv tager styringen i sit liv, og ikke fordi andre siger, at man skal.

Og til sidst er vi fremme ved det mest sigende af dem alle: at GIDE. Jeg ved ikke, om det grammatisk er et modalverbum, men det er i hvert fald et udsagnsord, der i højeste grad siger noget om det andet udsagnsord, det knytter sig til. Lov dig selv aldrig at bruge det ord mere. Man kan simpelthen ikke bruge ordet uden selv at fremstå inaktiv, ligeglad eller doven.

Så bliv ven med modalverberne – ellers kan de hurtigt blive din fjende.

Skriv en kommentar