Frivillighed

Skandia (Virksomhedsudgivelse). Corporate Volunteering – en drejebog om frivilligt arbejde i arbejdstiden. Hvidovre: Skandia – Idéer for livet.

Ibsen, B., Boje, T. P., & Friedberg, T.(red.) ( 2008) Det frivillige Danmark. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Lynch, Richard L. og  McCurley, Steven (2000) Essential volunteer management. Directory of Social Change

Lynch, Richard L. og  McCurley, Steven. Keeping Volunteers. Directory of Social Change

Skårhøj, Rie Frilund og Kappelgaard, Dorte: (2011) Ledelse af frivillige. Århus: Ankerhus Forlag