Ledelse

Bennis, W. (1999) Managing people is like herding cats. United States of America: Executive Excellence Publishing

Covey, S. R. (1992) 7 gode vaner – Personligt lederskab og livskraft. Albertslund: Schultz Grafisk

Covey. S. R. (2005) Den 8. vane. Find din stemme og inspirer andre til at finde deres. Albertslund: Schultz Grafisk

Torreck, Pia (2009) Håndbog for nye ledere – forretningsudvikling og personaleledelse i knæhøjde. Rungsted Kyst: Uption

Skov, J. (2009) Det brændende engagement. Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab. København: Gyldendal Business

I de andre kategorier indgår også meget relevant litteratur i forbindelse med ledelse – især “Lykke og Mening”.